Beleidsmedewerker Documentaire Informatievoorziening

Locatie
Nijverdal
Startdatum
01/01/2023
Einddatum
31/05/2023
Uren
20
Klant
(DAS Twente) Gemeente Hellendoorn
Aanvraagnummer
SRQ163286
Share this request:

Bij de Publieksbalie zoeken wij een

BELEIDSMEDEWERKER DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

Algemene informatie
Documentaire informatie voorziening (DIV) is onderdeel van de Publieksbalie en zorgt voor het beheren, archiveren, registreren en beschikbaar stellen van documenten binnen onze organisatie. Hierbij wordt zaakgericht gewerkt met behulp van het zaaksysteem lnProces.
Zaakgericht werken is een proces georiënteerde manier van werken, die het mogelijk maakt om grip te krijgen op processen en om taken uit te voeren volgens een vaste ordening. Zaakgericht werken is de manier, waarop we hier ons werk doen en organiseren en is er vooral op gericht om onze “klanten” sneller en beter van dienst te kunnen zijn.

Taken

 • Je geeft uitvoering aan het verbeterplan Informatie- en archiefbeheer.
 • Je bent de regisseur voor het totale archiefbeheer binnen de gemeente Hellendoorn. Je bent het eerste aanspreekpunt voor alles wat raakt aan informatie- en (fysiek en digitaal) archiefbeheer.
 • Je definieert het archiefbeleid en bewaakt de uitvoering van het beleid.
 • Je begeleidt inhoudelijk de werkzaamheden van de medewerkers DIV.
 • Je voert samen met de medewerkers DIV het archiefbeleid uit.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van archiefwetgeving, informatiebeheer en archiefbeheer en vertaalt deze naar beleid en advies.
 • Je vertegenwoordigt, op termijn, de gemeente Hellendoorn in (regionale) overleggen en samenwerkingen.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de zorg voor archieven en kunt deze toepassen. Denk hierbij aan:
  • Archiefwet en -besluit.
  • Archiefregeling.
  • Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen.
  • Metadata standaard ‘toepassingsmodel metadatering lokale overheden’. Normenkaders als Nora, Baseline, Duto, Kido.
 • Je bent verantwoordelijk voor het overbrengen van archief, het (laten) vervaardigen van archiefinventarissen en het interpreteren en toepassen van de selectielijst binnen de context van zaakgericht werken.
 • Je verbindt informatiebeheer en archiefbeheer met de totale gemeentelijke informatievoorziening. Met jouw kennis en ervaring kom je samen met je collega’s (o.a. informatie-adviseur, projectleiders) tot een goede informatievoorziening op het gebied van o.aE-depot en digitale duurzame toegankelijkheid.
 • Je bent de contactpersoon voor de Archiefinspecteur en zorgt ervoor dat de gemeente voldoet aan de eisen van het lnterbestuurlijk Toezicht, de Archiefwet 1995 en andere wettelijke regelingen.

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau.
 
 • Kennis van lnformatiebeheer, b.v. door een opleiding SOD-II, BA I (GA 1) en/of HMDI. 
 • Ervaring met lnformatiebeheer/-huishouding bij een gemeente.
 • Ervaring met zaakgericht werken en dossiervorming binnen een zaaksysteem.
 • Kennis van archiefbeheer en digitalisering.
 • Je bent analytisch en communicatief vaardig.
 • Je werkt zelfstandig en je bent proactief.
 • Je toont initiatief en vervult een trekkersrol.
 • Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en bent in staat om draagvlak te creeren en consensus te bereiken.
 • Je kunt ontwikkelingen en wet- en regelgeving vertalen in beleid.
 • Je kunt beleid formuleren en de uitvoering bewaken.
 • Je bent klantgericht, analytisch en kwaliteitsgericht.

 

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
Nijverdal
20
01/01/2023
25/11/2022
31/05/2023
(DAS Twente) Gemeente Hellendoorn
SRQ163286
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Nijverdal
01/01/2023
31/05/2023
20

Bij de Publieksbalie zoeken wij een

BELEIDSMEDEWERKER DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

Algemene informatie
Documentaire informatie voorziening (DIV) is onderdeel van de Publieksbalie en zorgt voor het beheren, archiveren, registreren en beschikbaar stellen van documenten binnen onze organisatie. Hierbij wordt zaakgericht gewerkt met behulp van het zaaksysteem lnProces.
Zaakgericht werken is een proces georiënteerde manier van werken, die het mogelijk maakt om grip te krijgen op processen en om taken uit te voeren volgens een vaste ordening. Zaakgericht werken is de manier, waarop we hier ons werk doen en organiseren en is er vooral op gericht om onze “klanten” sneller en beter van dienst te kunnen zijn.

Taken

 • Je geeft uitvoering aan het verbeterplan Informatie- en archiefbeheer.
 • Je bent de regisseur voor het totale archiefbeheer binnen de gemeente Hellendoorn. Je bent het eerste aanspreekpunt voor alles wat raakt aan informatie- en (fysiek en digitaal) archiefbeheer.
 • Je definieert het archiefbeleid en bewaakt de uitvoering van het beleid.
 • Je begeleidt inhoudelijk de werkzaamheden van de medewerkers DIV.
 • Je voert samen met de medewerkers DIV het archiefbeleid uit.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van archiefwetgeving, informatiebeheer en archiefbeheer en vertaalt deze naar beleid en advies.
 • Je vertegenwoordigt, op termijn, de gemeente Hellendoorn in (regionale) overleggen en samenwerkingen.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de zorg voor archieven en kunt deze toepassen. Denk hierbij aan:
  • Archiefwet en -besluit.
  • Archiefregeling.
  • Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen.
  • Metadata standaard ‘toepassingsmodel metadatering lokale overheden’. Normenkaders als Nora, Baseline, Duto, Kido.
 • Je bent verantwoordelijk voor het overbrengen van archief, het (laten) vervaardigen van archiefinventarissen en het interpreteren en toepassen van de selectielijst binnen de context van zaakgericht werken.
 • Je verbindt informatiebeheer en archiefbeheer met de totale gemeentelijke informatievoorziening. Met jouw kennis en ervaring kom je samen met je collega’s (o.a. informatie-adviseur, projectleiders) tot een goede informatievoorziening op het gebied van o.aE-depot en digitale duurzame toegankelijkheid.
 • Je bent de contactpersoon voor de Archiefinspecteur en zorgt ervoor dat de gemeente voldoet aan de eisen van het lnterbestuurlijk Toezicht, de Archiefwet 1995 en andere wettelijke regelingen.

Profiel

 • HBO werk- en denkniveau.
 
 • Kennis van lnformatiebeheer, b.v. door een opleiding SOD-II, BA I (GA 1) en/of HMDI. 
 • Ervaring met lnformatiebeheer/-huishouding bij een gemeente.
 • Ervaring met zaakgericht werken en dossiervorming binnen een zaaksysteem.
 • Kennis van archiefbeheer en digitalisering.
 • Je bent analytisch en communicatief vaardig.
 • Je werkt zelfstandig en je bent proactief.
 • Je toont initiatief en vervult een trekkersrol.
 • Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en bent in staat om draagvlak te creeren en consensus te bereiken.
 • Je kunt ontwikkelingen en wet- en regelgeving vertalen in beleid.
 • Je kunt beleid formuleren en de uitvoering bewaken.
 • Je bent klantgericht, analytisch en kwaliteitsgericht.

 

Inloggen