Beleidsmedewerker Sociale Zaken/Participatiewet

Startdatum
01/07/2024
Einddatum
01/02/2025
Uren
36
Klant
(DAS Twente) Gemeente Twenterand
Aanvraagnummer
SRQ174344
Share this request:

In de gemeente Twenterand is er behoefte om diverse regelingen (verordeningen, beleidsregels, c.a.) op grond van de Participatiewet en in het kader van minimabeleid te actualiseren. Enerzijds vanwege verouderde of achterhaalde teksten wegens nieuwe wetgeving, jurisprudentie of uitvoeringspraktijk. Anderzijds vanwege beleidsmatige invloeden. Zo is er bijvoorbeeld voor het minimabeleid een quick scan rekenkameronderzoek geweest en is één van de doelen om het aanbod beter te laten aansluiten op elkaar en de vraag én overlap te vermijden.  De opdracht vergt specialistisch juridische deskundigheid en daarnaast ook beleidsmatige vaardigheden, waarbij voor het minimabeleid interactie met de partners vereist is. Alle producten vergen het doorlopen van een inspraakprocedure en advisering door de Adviesraad Sociaal Domein en uiteraard afstemming met het bestuur. 

In de bijlage treft u het volgende aan:
– De taakverdeling waarin staat wat van de opdrachtnemer wordt verwacht en hoe wij als gemeente te werk gaan in de samenwerking ,rolverdeling en hoe wij de opdrachtnemer ondersteunen om de eindproducten op te leveren. 

– Een overzicht van de regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) die aanpassing vergen. De opdracht is te zien in 2 hoofdonderdelen. 

  1. Aanpassing regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) vanwege het rekenkameronderzoek, juridische actualiteit en uitvoeringspraktijk  minimabeleid 

  1. Actualisatie regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ

– De quick scan rekenkameronderzoek. Het rekenkameronderzoek is breed. In deze opdracht zit niet de gehele uitwerking van het onderzoek, maar een deel. Dat is met name het onderzoek naar de overlap in het aanbod en verwerking hiervan in de regelgeving (verordeningen, beleidsregels). Dit raakt ook enigszins toegankelijkheid, immers dat is ook onderdeel van verordeningen. Regie/sturing, monitoring en de overige aspecten uit het Rekenkamer onderzoek vallen dus niet onder de opdracht.

Inhuurdesk DAS Twente

Direct link Inschrijven
36
01/07/2024
10/06/2024
01/02/2025
(DAS Twente) Gemeente Twenterand
SRQ174344
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

01/07/2024
01/02/2025
36

In de gemeente Twenterand is er behoefte om diverse regelingen (verordeningen, beleidsregels, c.a.) op grond van de Participatiewet en in het kader van minimabeleid te actualiseren. Enerzijds vanwege verouderde of achterhaalde teksten wegens nieuwe wetgeving, jurisprudentie of uitvoeringspraktijk. Anderzijds vanwege beleidsmatige invloeden. Zo is er bijvoorbeeld voor het minimabeleid een quick scan rekenkameronderzoek geweest en is één van de doelen om het aanbod beter te laten aansluiten op elkaar en de vraag én overlap te vermijden.  De opdracht vergt specialistisch juridische deskundigheid en daarnaast ook beleidsmatige vaardigheden, waarbij voor het minimabeleid interactie met de partners vereist is. Alle producten vergen het doorlopen van een inspraakprocedure en advisering door de Adviesraad Sociaal Domein en uiteraard afstemming met het bestuur. 

In de bijlage treft u het volgende aan:
– De taakverdeling waarin staat wat van de opdrachtnemer wordt verwacht en hoe wij als gemeente te werk gaan in de samenwerking ,rolverdeling en hoe wij de opdrachtnemer ondersteunen om de eindproducten op te leveren. 

– Een overzicht van de regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) die aanpassing vergen. De opdracht is te zien in 2 hoofdonderdelen. 

  1. Aanpassing regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) vanwege het rekenkameronderzoek, juridische actualiteit en uitvoeringspraktijk  minimabeleid 

  1. Actualisatie regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ

– De quick scan rekenkameronderzoek. Het rekenkameronderzoek is breed. In deze opdracht zit niet de gehele uitwerking van het onderzoek, maar een deel. Dat is met name het onderzoek naar de overlap in het aanbod en verwerking hiervan in de regelgeving (verordeningen, beleidsregels). Dit raakt ook enigszins toegankelijkheid, immers dat is ook onderdeel van verordeningen. Regie/sturing, monitoring en de overige aspecten uit het Rekenkamer onderzoek vallen dus niet onder de opdracht.

Inloggen