Executive coach/ begeleider Managementteam (directie)

Locatie
Hengelo
Startdatum
13/09/2021
Einddatum
30/06/2022
Uren
4
Klant
(DASTwente) Gemeente Hengelo
Aanvraagnummer
SRQ152510
Share this request:

Onlangs is in het CMT gesproken over het vervolg-ontwikkeltraject van het team. Afgesproken is dat dit in het kader van het MD-traject wordt opgepakt en uitgezet. Na intensieve begeleiding op gebied van onderlinge relatie, vertrouwen en samenwerking in de periode eind 2018 tot en met 2019, is in 2020 de omslag gemaakt naar meer praktische begeleiding rondom de nieuwe rol en het organisatiemodel. Dit heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden. Aan de hand van deze begeleiding zijn goede stappen gezet op het gebied van rolhygiëne, verdeling leidinggevende taken en de dynamische & continue processen.

Ontwikkelvraag CMT
Na 2,5 jaar begeleiding en een grotendeels andere samenstelling van het CMT, is de ontwikkelvraag van het CMT gewijzigd. Waar de formele kant goed is opgepakt, lijkt de ontwikkelvraag nu meer op het gebied van teamvorming, samenwerking en sturing te zitten.

Deze gewijzigde ontwikkelvraag komt door een aantal factoren: 
 

 • Coronamaatregelen

Door de pandemie heeft de samenwerking en onderlinge afstemming van maart 2020 tot en met nu een andere invulling gekregen. De overleggen hebben grotendeels digitaal plaatsgevonden, en even bij elkaar langslopen was er niet bij. Dit heeft zijn weerslag
 

 • Gewijzigde samenstelling

In deze periode is er een nieuw CMTlid gekomen, en in 2021 is vervolgens afscheid genomen van een ander CMT-lid. Per augustus komt er nog een nieuw CMT lid bij. Daarmee is het team verandert en is het goed om aandacht te besteden aan hernieuwde kennismaking en versterking van de onderlinge relaties als basis voor vertrouwen en samenwerken. Het CMT bestaat nu uit 6 personen (gemeentesecretaris, 3 concernmanagers, concerncontroller en directiesecretaris)
 

 • Andere verantwoordelijkheid en focus CMT

Met de organisatiewijziging is er een duidelijke wijziging van de taken van de CMT leden. In plaats van een managementoverleg met vertegenwoordigers vanuit de sectoren, is het een concerndirectie geworden. Dit is een wijziging in verantwoordelijkheid en sturing. Het CMT is in zijn geheel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Doordat er in april voor gekozen is om voorlopig (2 jaar) de afdelingen per domein te verdelen over de concernmanagers & 2 concernmanagers hetzelfde ‘domein’ behouden, vraagt de concernsturing nadrukkelijk bewustwording en aandacht.   

 
Aan de hand van deze factoren kunnen er 2 hoofdelementen voor het ontwikkeltraject van het CMT gedestilleerd worden. Het ene onderdeel is meer op de relatie gericht, te weten: teambuilding & samenwerking, en het andere is het invulling geven aan de sturingsfilosofie & voorbeeldgedrag. De onderdelen zullen in elkaar overlopen.

Externe begeleiding
Het CMT heeft aangegeven dat voor deze ontwikkeling externe ondersteuning gewenst is. Om tot een goede uitvraag te komen, zijn in het onderstaande een aantal deelvragen voor het ontwikkeltraject opgenomen.

Teamvorming en Samenwerken:

 • Hoe geven we (lees: CMT) inhoud aan de begrippen: persoonlijk, respectvol, duidelijk en betrouwbaar?
 • Hoe komen we in gesprek over de ‘onderstroom’?
 • Hoe worden we ons bewust van het effect van ons gedrag op elkaar en op de organisatie?
 • Hoe krijgen we duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen en rollen?
 • Hoe zetten we elkaar in de kracht, niet in de macht?

Sturingsfilosofie en voorbeeldgedrag:

 • Hoe sturen we vanuit het CMT, en hoe voeren we hier het gesprek over?
 • Hoe gaan we om met de gewijzigde rol & taak van het CMT?
 • Hoe houden we elkaar scherp in de taken & verantwoordelijkheden?
 • Hoe gaan we om met domeinbelangen versus organisatiebelang?

 
Het traject moet gericht zijn op: elkaar kennen, weten wat je aan elkaar hebt en kunnen aanspreken, wat zien we en wat is er nodig. Vanuit de rol/ functie en vanuit de mens. Er is geen behoefte aan een herijking of nieuwe discussie over de besturingsfilosie en strategie etc. Die zijn vastgesteld.

Type begeleiding:
De nadruk dient te liggen op gedrag en houding.
We zoeken een begeleiding die gericht is op teambuilding. Die kan spiegelen, zonder bedreigend te zijn. Met aandacht voor de mens.
We denken aan begeleider(s) met een achtergrond in de psychologie.
We denken daarbij aan maandelijkse sessies (vanaf september/ oktober).

 

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
Hengelo
4
13/09/2021
16/07/2021
30/06/2022
(DASTwente) Gemeente Hengelo
SRQ152510
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Hengelo
13/09/2021
30/06/2022
4

Onlangs is in het CMT gesproken over het vervolg-ontwikkeltraject van het team. Afgesproken is dat dit in het kader van het MD-traject wordt opgepakt en uitgezet. Na intensieve begeleiding op gebied van onderlinge relatie, vertrouwen en samenwerking in de periode eind 2018 tot en met 2019, is in 2020 de omslag gemaakt naar meer praktische begeleiding rondom de nieuwe rol en het organisatiemodel. Dit heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden. Aan de hand van deze begeleiding zijn goede stappen gezet op het gebied van rolhygiëne, verdeling leidinggevende taken en de dynamische & continue processen.

Ontwikkelvraag CMT
Na 2,5 jaar begeleiding en een grotendeels andere samenstelling van het CMT, is de ontwikkelvraag van het CMT gewijzigd. Waar de formele kant goed is opgepakt, lijkt de ontwikkelvraag nu meer op het gebied van teamvorming, samenwerking en sturing te zitten.

Deze gewijzigde ontwikkelvraag komt door een aantal factoren: 
 

 • Coronamaatregelen

Door de pandemie heeft de samenwerking en onderlinge afstemming van maart 2020 tot en met nu een andere invulling gekregen. De overleggen hebben grotendeels digitaal plaatsgevonden, en even bij elkaar langslopen was er niet bij. Dit heeft zijn weerslag
 

 • Gewijzigde samenstelling

In deze periode is er een nieuw CMTlid gekomen, en in 2021 is vervolgens afscheid genomen van een ander CMT-lid. Per augustus komt er nog een nieuw CMT lid bij. Daarmee is het team verandert en is het goed om aandacht te besteden aan hernieuwde kennismaking en versterking van de onderlinge relaties als basis voor vertrouwen en samenwerken. Het CMT bestaat nu uit 6 personen (gemeentesecretaris, 3 concernmanagers, concerncontroller en directiesecretaris)
 

 • Andere verantwoordelijkheid en focus CMT

Met de organisatiewijziging is er een duidelijke wijziging van de taken van de CMT leden. In plaats van een managementoverleg met vertegenwoordigers vanuit de sectoren, is het een concerndirectie geworden. Dit is een wijziging in verantwoordelijkheid en sturing. Het CMT is in zijn geheel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Doordat er in april voor gekozen is om voorlopig (2 jaar) de afdelingen per domein te verdelen over de concernmanagers & 2 concernmanagers hetzelfde ‘domein’ behouden, vraagt de concernsturing nadrukkelijk bewustwording en aandacht.   

 
Aan de hand van deze factoren kunnen er 2 hoofdelementen voor het ontwikkeltraject van het CMT gedestilleerd worden. Het ene onderdeel is meer op de relatie gericht, te weten: teambuilding & samenwerking, en het andere is het invulling geven aan de sturingsfilosofie & voorbeeldgedrag. De onderdelen zullen in elkaar overlopen.

Externe begeleiding
Het CMT heeft aangegeven dat voor deze ontwikkeling externe ondersteuning gewenst is. Om tot een goede uitvraag te komen, zijn in het onderstaande een aantal deelvragen voor het ontwikkeltraject opgenomen.

Teamvorming en Samenwerken:

 • Hoe geven we (lees: CMT) inhoud aan de begrippen: persoonlijk, respectvol, duidelijk en betrouwbaar?
 • Hoe komen we in gesprek over de ‘onderstroom’?
 • Hoe worden we ons bewust van het effect van ons gedrag op elkaar en op de organisatie?
 • Hoe krijgen we duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen en rollen?
 • Hoe zetten we elkaar in de kracht, niet in de macht?

Sturingsfilosofie en voorbeeldgedrag:

 • Hoe sturen we vanuit het CMT, en hoe voeren we hier het gesprek over?
 • Hoe gaan we om met de gewijzigde rol & taak van het CMT?
 • Hoe houden we elkaar scherp in de taken & verantwoordelijkheden?
 • Hoe gaan we om met domeinbelangen versus organisatiebelang?

 
Het traject moet gericht zijn op: elkaar kennen, weten wat je aan elkaar hebt en kunnen aanspreken, wat zien we en wat is er nodig. Vanuit de rol/ functie en vanuit de mens. Er is geen behoefte aan een herijking of nieuwe discussie over de besturingsfilosie en strategie etc. Die zijn vastgesteld.

Type begeleiding:
De nadruk dient te liggen op gedrag en houding.
We zoeken een begeleiding die gericht is op teambuilding. Die kan spiegelen, zonder bedreigend te zijn. Met aandacht voor de mens.
We denken aan begeleider(s) met een achtergrond in de psychologie.
We denken daarbij aan maandelijkse sessies (vanaf september/ oktober).

 

Inloggen