Procescoördinator omgevingsvisie

Startdatum
01/07/2020
Einddatum
28/02/2022
Uren
24
Klant
(DASTwente) Gemeente Hengelo
Aanvraagnummer
SRQ141166
Share this request:

Momenteel werkt de gemeente aan het plan van aanpak omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid. Voor de processturing wordt een procesteam ingericht. Algemene opdracht vanuit het programma Omgevingswet voor het procesteam is het opstellen van een omgevingsvisie voor Hengelo (in fases) conform de Omgevingswet. Daarmee wordt bedoeld het opstellen van een integraal plan in samenwerking met de samenleving. Het procesteam bestaat uit vier personen: een externe procescoördinator (deze aanvraag), een interne procescoördinator (intern ingevuld), een coördinator communicatie/participatie (intern ingevuld) en een medewerker omgevingsvisie (intern ingevuld). Het procesteam is samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak.  

De externe procescoördinator (deze aanvraag) is het eerste aanspreekpunt en het gezicht naar buiten. De externe procescoördinator zorgt voor de afstemming met de samenleving, het college en de gemeenteraad.

Wij verwachten dat de procescoördinator onze manier van werken omarmd, zich snel eigen maakt en vanuit zijn/haar eigen ervaring kan bijdragen aan een zorgvuldig proces. Daarom verwachten wij dat de procescoördinator:

 • enthousiasme en een open houding uitstraalt over de beoogde manier van werken;
 • het gezicht naar buiten is en daarbij (het resultaat van) het proces kan uitdragen op een manier die vertrouwen en zorgvuldigheid laat zien;
 • goed kan samenwerken in het procesteam;
 • oog heeft voor interne aspecten zoals de samenwerking met de lijnorganisatie en programmatisch werken;
 • bij de uitvoering van het plan van aanpak stuurt op planning en resultaten, maar hier ook flexibel mee om kan gaan als dat vanwege de opbrengsten uit het participatieproces nodig is;
 • meedenkt in de wijze waarop we het gemeentebestuur bij het proces kunnen betrekken;
 • het wensbeeld van de gemeente Hengelo voor de Omgevingswet kent en met de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid bijdraagt aan de realisatie hiervan;
 • snel (eigen) leerpunten kan benoemen en procesverbeteringen kan doorvoeren;
 • de opgedane ervaringen in dit proces kan omzetten tot leerpunten voor de vervolgfasen van de omgevingsvisie; en
 • binnen het programma Omgevingswet met de omgevingsvisie samenhangende actiepunten kan oppakken

Uit het meegezonden CV blijkt:

 • kennis van het instrument omgevingsvisie en de samenhang tussen de omgevingsvisie en de andere kerninstrumenten van de Omgevingswet;
 • kennis van de manier van werken die in de Omgevingswet beoogd wordt;
 • aantoonbare ervaring met het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie die aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet; en
 • aantoonbare ervaring met participatieprocessen zoals co-creatie in gemeentelijke visievorming. 

Wij vinden het belangrijk dat de procescoördinator uit zijn/haar eigen ervaring kan putten en zo het procesteam aanvult. Daarbij leggen we de nadruk op zijn/haar:

 • mate van ervaring met het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie, die past bij de bedoeling van de Omgevingswet (blijkt uit: procesmatige rol bij relevante en recente projecten); 
 • mate van ervaring met participatieprocessen, waaruit blijkt dat die ervaring aansluit bij de manier waarop de gemeente Hengelo co-creatie als dienstverleningsformule toepast (blijkt uit: procesmatige rol bij relevante en recente projecten); en 
 • kennis van Hengelo, haar Binnenstad en Hart van Zuid en de relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie (blijkt uit: kennis van de ambtelijke organisatie, het gemeentebestuur en de betrokken stakeholders door professionele samenwerking, wordt getoetst in het gesprek).

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
24
01/07/2020
20/05/2020
28/02/2022
(DASTwente) Gemeente Hengelo
SRQ141166
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:

01/07/2020
28/02/2022
24

Momenteel werkt de gemeente aan het plan van aanpak omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid. Voor de processturing wordt een procesteam ingericht. Algemene opdracht vanuit het programma Omgevingswet voor het procesteam is het opstellen van een omgevingsvisie voor Hengelo (in fases) conform de Omgevingswet. Daarmee wordt bedoeld het opstellen van een integraal plan in samenwerking met de samenleving. Het procesteam bestaat uit vier personen: een externe procescoördinator (deze aanvraag), een interne procescoördinator (intern ingevuld), een coördinator communicatie/participatie (intern ingevuld) en een medewerker omgevingsvisie (intern ingevuld). Het procesteam is samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak.  

De externe procescoördinator (deze aanvraag) is het eerste aanspreekpunt en het gezicht naar buiten. De externe procescoördinator zorgt voor de afstemming met de samenleving, het college en de gemeenteraad.

Wij verwachten dat de procescoördinator onze manier van werken omarmd, zich snel eigen maakt en vanuit zijn/haar eigen ervaring kan bijdragen aan een zorgvuldig proces. Daarom verwachten wij dat de procescoördinator:

 • enthousiasme en een open houding uitstraalt over de beoogde manier van werken;
 • het gezicht naar buiten is en daarbij (het resultaat van) het proces kan uitdragen op een manier die vertrouwen en zorgvuldigheid laat zien;
 • goed kan samenwerken in het procesteam;
 • oog heeft voor interne aspecten zoals de samenwerking met de lijnorganisatie en programmatisch werken;
 • bij de uitvoering van het plan van aanpak stuurt op planning en resultaten, maar hier ook flexibel mee om kan gaan als dat vanwege de opbrengsten uit het participatieproces nodig is;
 • meedenkt in de wijze waarop we het gemeentebestuur bij het proces kunnen betrekken;
 • het wensbeeld van de gemeente Hengelo voor de Omgevingswet kent en met de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid bijdraagt aan de realisatie hiervan;
 • snel (eigen) leerpunten kan benoemen en procesverbeteringen kan doorvoeren;
 • de opgedane ervaringen in dit proces kan omzetten tot leerpunten voor de vervolgfasen van de omgevingsvisie; en
 • binnen het programma Omgevingswet met de omgevingsvisie samenhangende actiepunten kan oppakken

Uit het meegezonden CV blijkt:

 • kennis van het instrument omgevingsvisie en de samenhang tussen de omgevingsvisie en de andere kerninstrumenten van de Omgevingswet;
 • kennis van de manier van werken die in de Omgevingswet beoogd wordt;
 • aantoonbare ervaring met het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie die aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet; en
 • aantoonbare ervaring met participatieprocessen zoals co-creatie in gemeentelijke visievorming. 

Wij vinden het belangrijk dat de procescoördinator uit zijn/haar eigen ervaring kan putten en zo het procesteam aanvult. Daarbij leggen we de nadruk op zijn/haar:

 • mate van ervaring met het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie, die past bij de bedoeling van de Omgevingswet (blijkt uit: procesmatige rol bij relevante en recente projecten); 
 • mate van ervaring met participatieprocessen, waaruit blijkt dat die ervaring aansluit bij de manier waarop de gemeente Hengelo co-creatie als dienstverleningsformule toepast (blijkt uit: procesmatige rol bij relevante en recente projecten); en 
 • kennis van Hengelo, haar Binnenstad en Hart van Zuid en de relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie (blijkt uit: kennis van de ambtelijke organisatie, het gemeentebestuur en de betrokken stakeholders door professionele samenwerking, wordt getoetst in het gesprek).
Inloggen