Projectleider doorontwikkeling werk- en ontwikkelbedrijf

Locatie
Nijverdal
Startdatum
29/07/2024
Einddatum
31/12/2024
Uren
36
Klant
(DAS Twente) Gemeente Hellendoorn
Aanvraagnummer
SRQ174709
Share this request:

Projectleider doorontwikkeling werk- en ontwikkelbedrijf
Het team Sociaal domein is o.a. actief op het gebied van Wmo, jeugdzorg en Participatiewet. Het team bestaat uit 70 medewerkers, een team dat in beweging is, passend bij de maatschappelijke dynamische omgeving. We zijn op zoek naar een ervaren projectleider die een advies kan opleveren over de doorontwikkeling van het werk- en ontwikkelbedrijf van gemeente Hellendoorn.

Wat ga je doen?
Als projectleider doorontwikkeling werk- en ontwikkelbedrijf bij gemeente Hellendoorn ben je verantwoordelijk voor het opleveren van een advies over de doorontwikkeling van de huidige activiteiten van gemeente Hellendoorn en stichting Noest op het gebied van beschut werk. De doorontwikkeling moet leiden tot een volwaardig werk- en ontwikkelbedrijf waarin inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen om stappen te zetten naar werk en zich daarin verder kunnen ontwikkelen. Bovendien wordt in samenwerking met coördinator van team participatie en beleidsadviseurs gewerkt aan een werkwijze om de verbinding tussen het ontwikkelbedrijf, werkgevers en werkzoekenden te optimaliseren.

Het project omvat vier lijnen:

 1. Een beknopt overzicht van wat goed gaat en wat beter kan, en waarom.
  Gemeente Hellendoorn heeft  een eigen evaluatie opgeleverd en er heeft een extern begeleide tweedaagse plaatsgevonden met management en beleidsadviseurs. Deze gezamenlijk input kan worden  aangevuld met de door de projectleider te voeren gesprekken en analyses.
 2. Tot bovenstaand overzicht behoort ook een vlootschouw van de doelgroep van Noest, Wsw, beschut werk en doelgroepenregister. Deze prognose beschrijft wat het toekomstperspectief is van de doelgroep (door- en uitstroom) en de prognose van nieuwe instroom.
 3. Een analyse van de governancestructuur.
 4. Een analyse van in- en externe ontwikkelingen aan dit onderwerp gerelateerd.

Dit moet leiden tot het volgende resultaat:

 1. Een analyse waarin bovengenoemde drie lijnen in logisch verband met elkaar worden gebracht.
 2. Een advies op basis van deze analyse, waarin verschillende scenario’s worden onderzocht.
 3. Een plan voor de doorontwikkeling tot een volwaardig werk- en ontwikkelbedrijf, in verbinding met team re-integratie, rekening houdend met de lokale, (sub)regionale en landelijke ontwikkelingen, geconcretiseerd in een stappenplan
 4. Een (eerste) implementatie van het plan van aanpak behoort eveneens tot de opdracht.

Wat zoeken wij?

 • Je hebt ervaring in projectmanagement en advisering binnen een gemeente;
 • Je bent in staat binnen relatief korte tijd te komen tot een analyse, advies en concreet stappenplan;
 • Je hebt ervaring met sociaal ontwikkelbedrijven;
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet sociale werkvoorziening (WSW), beschut werk in het kader van de Participatiewet en de banenafspraak. Bij voorkeur heb je kennis van de Wet inburgering 2021 en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Je staat middenin de samenleving en krijgt energie van het volgen van de ontwikkelingen;
 • Je kunt goed draagvlak creëren van uitvoerend tot en met bestuurlijk niveau;
 • Je bent daadkrachtig, verbindend en politiek sensitief;
 • Je bent toegankelijk, betrokken en kunt goed luisteren.

Inhuurdesk DAS Twente

Direct link Inschrijven
Nijverdal
36
29/07/2024
08/07/2024
31/12/2024
(DAS Twente) Gemeente Hellendoorn
SRQ174709
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Nijverdal
29/07/2024
31/12/2024
36

Projectleider doorontwikkeling werk- en ontwikkelbedrijf
Het team Sociaal domein is o.a. actief op het gebied van Wmo, jeugdzorg en Participatiewet. Het team bestaat uit 70 medewerkers, een team dat in beweging is, passend bij de maatschappelijke dynamische omgeving. We zijn op zoek naar een ervaren projectleider die een advies kan opleveren over de doorontwikkeling van het werk- en ontwikkelbedrijf van gemeente Hellendoorn.

Wat ga je doen?
Als projectleider doorontwikkeling werk- en ontwikkelbedrijf bij gemeente Hellendoorn ben je verantwoordelijk voor het opleveren van een advies over de doorontwikkeling van de huidige activiteiten van gemeente Hellendoorn en stichting Noest op het gebied van beschut werk. De doorontwikkeling moet leiden tot een volwaardig werk- en ontwikkelbedrijf waarin inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen om stappen te zetten naar werk en zich daarin verder kunnen ontwikkelen. Bovendien wordt in samenwerking met coördinator van team participatie en beleidsadviseurs gewerkt aan een werkwijze om de verbinding tussen het ontwikkelbedrijf, werkgevers en werkzoekenden te optimaliseren.

Het project omvat vier lijnen:

 1. Een beknopt overzicht van wat goed gaat en wat beter kan, en waarom.
  Gemeente Hellendoorn heeft  een eigen evaluatie opgeleverd en er heeft een extern begeleide tweedaagse plaatsgevonden met management en beleidsadviseurs. Deze gezamenlijk input kan worden  aangevuld met de door de projectleider te voeren gesprekken en analyses.
 2. Tot bovenstaand overzicht behoort ook een vlootschouw van de doelgroep van Noest, Wsw, beschut werk en doelgroepenregister. Deze prognose beschrijft wat het toekomstperspectief is van de doelgroep (door- en uitstroom) en de prognose van nieuwe instroom.
 3. Een analyse van de governancestructuur.
 4. Een analyse van in- en externe ontwikkelingen aan dit onderwerp gerelateerd.

Dit moet leiden tot het volgende resultaat:

 1. Een analyse waarin bovengenoemde drie lijnen in logisch verband met elkaar worden gebracht.
 2. Een advies op basis van deze analyse, waarin verschillende scenario’s worden onderzocht.
 3. Een plan voor de doorontwikkeling tot een volwaardig werk- en ontwikkelbedrijf, in verbinding met team re-integratie, rekening houdend met de lokale, (sub)regionale en landelijke ontwikkelingen, geconcretiseerd in een stappenplan
 4. Een (eerste) implementatie van het plan van aanpak behoort eveneens tot de opdracht.

Wat zoeken wij?

 • Je hebt ervaring in projectmanagement en advisering binnen een gemeente;
 • Je bent in staat binnen relatief korte tijd te komen tot een analyse, advies en concreet stappenplan;
 • Je hebt ervaring met sociaal ontwikkelbedrijven;
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet sociale werkvoorziening (WSW), beschut werk in het kader van de Participatiewet en de banenafspraak. Bij voorkeur heb je kennis van de Wet inburgering 2021 en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Je staat middenin de samenleving en krijgt energie van het volgen van de ontwikkelingen;
 • Je kunt goed draagvlak creëren van uitvoerend tot en met bestuurlijk niveau;
 • Je bent daadkrachtig, verbindend en politiek sensitief;
 • Je bent toegankelijk, betrokken en kunt goed luisteren.
Inloggen