Registeraccountant control

Locatie
Vriezenveen
Startdatum
01/01/2021
Einddatum
30/04/2021
Uren
12
Klant
(DASTwente) Gemeente Twenterand
Aanvraagnummer
SRQ146093
Share this request:

Ben jij een ervaren registeraccountant die ons interne controleproces tijdelijk wil helpen uitvoeren, reviewen en verbeteren gelet op de rechtmatigheidsverantwoording 2021? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je levert een belangrijke bijdrage aan de risicoanalyse en controle van de werking van de verbijzonderde interne controle-processen. Je voert zelfstandig controles uit op risicovolle processen en systemen (a.d.h.v. een steekproef) en geeft daarbij een oordeel over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid.

Je rapporteert en presenteert de bevindingen van uitgevoerde controles en voert een review op de ic van de adviseurs control en het dossier eindejaarscontrole (EJC). Daarbij doe je
adviesvoorstellen (inclusief aanbevelingen) voor het tijdig bijstellen van processen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen.

Je hebt een controlerende en uitvoerende taak, maar een kritische houding en meedenken over nieuwe methoden van onderzoek zijn hier nadrukkelijk onderdeel van. Niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktische uitvoering van de onderzoeken.

De kerntaken zijn:

 • Uitvoeren review ic-dossiers en dossier eindejaarscontrole;
 • Uitvoeren van (aanvullende) gegevensgerichte werkzaamheden met betrekking tot noodzakelijke interne beheersmaatregelen (uitvoeren interne controle concern breed);
 • Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant;
 • Vastleggen controles in controledossiers;
 • Operationeel aansturen adviseurs interne controle;
 • Gesprekspartner afdelingsmanagers (terugkoppelen bevindingen);
 • Aansturen op te ondernemen stappen richting rechtmatigheidsverantwoording;

Inhuurdesk DAS Twente

Inschrijven
Vriezenveen
12
01/01/2021
20/11/2020
30/04/2021
(DASTwente) Gemeente Twenterand
SRQ146093
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Vriezenveen
01/01/2021
30/04/2021
12

Ben jij een ervaren registeraccountant die ons interne controleproces tijdelijk wil helpen uitvoeren, reviewen en verbeteren gelet op de rechtmatigheidsverantwoording 2021? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je levert een belangrijke bijdrage aan de risicoanalyse en controle van de werking van de verbijzonderde interne controle-processen. Je voert zelfstandig controles uit op risicovolle processen en systemen (a.d.h.v. een steekproef) en geeft daarbij een oordeel over de betrouwbaarheid en rechtmatigheid.

Je rapporteert en presenteert de bevindingen van uitgevoerde controles en voert een review op de ic van de adviseurs control en het dossier eindejaarscontrole (EJC). Daarbij doe je
adviesvoorstellen (inclusief aanbevelingen) voor het tijdig bijstellen van processen indien zich hierin risicovolle onvolkomenheden voordoen.

Je hebt een controlerende en uitvoerende taak, maar een kritische houding en meedenken over nieuwe methoden van onderzoek zijn hier nadrukkelijk onderdeel van. Niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktische uitvoering van de onderzoeken.

De kerntaken zijn:

 • Uitvoeren review ic-dossiers en dossier eindejaarscontrole;
 • Uitvoeren van (aanvullende) gegevensgerichte werkzaamheden met betrekking tot noodzakelijke interne beheersmaatregelen (uitvoeren interne controle concern breed);
 • Afstemming van controlewerkzaamheden met de accountant;
 • Vastleggen controles in controledossiers;
 • Operationeel aansturen adviseurs interne controle;
 • Gesprekspartner afdelingsmanagers (terugkoppelen bevindingen);
 • Aansturen op te ondernemen stappen richting rechtmatigheidsverantwoording;
Inloggen